نوآوران امین
1399/08/27
07:10
سپیدار سیستم آسیا (#سپیدار) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅ درآمد شناسا...

سپیدار سیستم آسیا (#سپیدار)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اردیبهشت_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱، ۷ درصد بالاتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۱ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ بالغ بر ۶۲,۲۹۱ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۵,۰۳۸ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ بالغ بر ۶۴,۱۲۵ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ بالغ بر ۱۲۴,۵۸۱ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0