آواتحلیل
1400/03/04
12:03
#بررسی_گزارش_کدال #کگاز ✅ کگاز در اردیبهشت ماه حدود 27 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 55 درصد رشد و نسبت به میانگین سال...

#بررسی_گزارش_کدال #کگاز✅ کگاز در اردیبهشت ماه حدود ۲۷ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود ۵۵ درصد رشد و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود ۲۹ درصد رشد کرده است.✅ مقدار فروش بطر سبک داخلی در اردیبهشت ماه حدود ۱۱۳۰۰ هزار عدد و بطر سبک صادراتی حدود ۷۶۰۰ هزار عدد گزارش شده است که این اعداد برای اردیبهشت سال قبل برابر با ۳۱۰۰ و ۱۷۰۰۰ بوده است.✅ نرخ فروش بطر سبک صادراتی نسبت به ماه گذشته ۲۶٪ رشد داشته است. این در حالی است که نرخ فروش صادراتی ۸٪ کاهش یافته است.📉 قیمت سهم حدود ۱۸۴۴۰ ریال است و بازدهی یک ماهه آن ۴ - درصد است.انتهای خبر

0
0