بورس۲۴
1401/01/10
13:40
عملکرد اسفند ماه «فروژ» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران گزارش فعالیت ماهانه ۱ماهه منتهی به اسفند ماه منتشر کرد.

عملکرد اسفند ماه «فروژ» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران گزارش فعالیت ماهانه ۱ماهه منتهی به اسفند ماه منتشر کرد.


براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت صنایع فرو آلیاژ ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ از فروش محصولات خود ۱۶۷۰ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱۲ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۳ درصد افزایش داشته است.فروژ
انتهای خبر

0
0