کدال۳۶۰
1399/07/02
08:49
#وبهمن صورت وضعیت پورتفوی #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/06/31 (شرکت گروه صنعتی ایرانیان) ▪ شرکت سرمایه گذاری بهمن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/3...

#وبهمن


صورت وضعیت پورتفوی #دوره_۳_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (شرکت گروه صنعتی ایرانیان)▪ شرکت سرمایه گذاری بهمن طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ وبهمن با سرمایه ثبت شده ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده ۲۹ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۹۴٪ کاهش داشته داشته است
۱۳۹۹-۰۷-۰۲ ۰۸:۴۹:۱۱ (۶۷۵۱۴۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0