وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

1401/05/22 06:46:07
پایانی:13,920
(0%)
آخرین:13,590
(-2.37%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.1M
13,09014,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
13,570
13,910
1,0001
11,016
13,530
13,930
5,0001
15,000
13,470
13,990
1,2482
53,626(48%)
19(95%)
حجمحقیقیتعداد
110,684(100%)
33(100%)
57,058(52%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 39,288,101 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 46,688,523 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,51310,20010,76511,956-
حمایت211,95611,80010,95312,819-
حمایت112,77312,46011,14113,35341,110
P14,21614,06014,21614,216-
مقاومت115,03314,72016,03815,07941,690
مقاومت216,47616,32016,22615,613-
مقاومت317,29316,98016,41516,476-


آخرین اخبار وبهمن

نمایش اخبار قدیمی‌تر