بورس امروز
1399/10/07
14:13
‌‌❇ آموزش عملیاتی تغییر خط سوخت دیگ های بخار در بهپاک 🔹در پی حضور نیروهای جدید در واحد دیگ بخار شرکت صنعتی بهپاک، جلسه ای دوره ای به همین مناسبت ب...

❇ آموزش عملیاتی تغییر خط سوخت دیگ های بخار در بهپاک🔹در پی حضور نیروهای جدید در واحد دیگ بخار شرکت صنعتی بهپاک، جلسه ای دوره ای به همین مناسبت برگزار شد.


از آنجا که دیگ بخار در شرکت های روغن کشی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و اگر به هر دلیلی دیگ بخار متوقف شود، منجر به توقف خطوط تولید خواهد شد، به همین جهت فعالیت پیوسته دیگ بخار در راستای تامین بخار خطوط از تولید اهمیت بسزایی دارا می‌باشد.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0