کارگزاری آبان
1400/03/03
09:15
📈خودرویی ها نیز یکپارچه منفی معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند.در میان فشار فروش حاکم #خودرو با گرایشی منفی متعادل معامله می شود.

📈خودرویی ها نیز یکپارچه منفی معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند.در میان فشار فروش حاکم #خودرو با گرایشی منفی متعادل معامله می شود.


انتهای خبر

0
0