مهدی ساسانی
1399/08/28
08:33
نماد های #خچرخش و #چافست و #تپمپی امروز مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی خواهند بود و دامنه نوسان این نماد ها تا دو برابر قبل افزایش می یابد

نماد های #خچرخش و #چافست و #تپمپی امروز مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی خواهند بود و دامنه نوسان این نماد ها تا دو برابر قبل افزایش می یابد


انتهای خبر

0
0