حسین زمانی
1399/08/27
12:01
شستا روزانه:محدوده حمایتی 2900 میتواند با تقاضا همراه باشد.

شستا روزانه:محدوده حمایتی ۲۹۰۰ میتواند با تقاضا همراه باشد.

انتهای خبر

0
0