کانال کدال
1400/03/02
16:21
📊نماد: سنیر 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 🏭شرکت: سيمان سفيد ني ريز 🔼 درآمد ماهیانه شرکت در اردیبهشت ماه امسال 10 میلیا...

📊نماد: سنیر



📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱



🏭 شرکت: سیمان سفید نی ریز



🔼 درآمد ماهیانه شرکت در اردیبهشت ماه امسال ۱۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به فرودین ماه افزایش ۲۰٪ داشته است.



🔼مقایسه فروش شرکت در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۸۵٪ افزایش یافته است.



🔼درامد اردیبهشت ماه شرکت ۹٪ بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است



🔸 مقدار ۵۹٪ از درامد عملیاتی شرکت از طریق فروش صادراتی و ۴۱٪ از درامد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.



🔼شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۱۹ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۰۸٪ داشته است.



📋 مشاهده اطلاعیه



📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#سنیر #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۵:۱۱:۰۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:



انتهای خبر

0
0