تحلیل برای سود
1399/08/25
12:00
خرید نماد #ثاخت را برای نوسانگیری کوتاه مدتی مناسب میدانیم قیمت فعلی 360 حد ضرر 320 تارگت 500 99/08/25

خرید نماد #ثاخت را برای نوسانگیری کوتاه مدتی مناسب میدانیمقیمت فعلی ۳۶۰


حد ضرر ۳۲۰


تارگت ۵۰۰۹۹/۰۸/۲۵

انتهای خبر

0
0