کدال۳۶۰
1401/02/11
12:29
#قتربت توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 854213در تاریخ 1400/11/30 به استحضار می رسان...

#قتربت


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۵۴۲۱۳در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به استحضار می رساند اطلاعاتی توضیحی بپیوست تقدیم است.
۱۴۰۱-۰۲-۱۱ ۱۲:۲۹:۵۷ (۸۷۷۲۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0