کدال۳۶۰
1402/08/17
09:39
#فن‌افزار #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده شدن در مناقصه به پرداخت ملت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30(اصلاحیه) شرکت تو...

#فن‌افزار


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - برنده شدن در مناقصه به پرداخت ملت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه) شرکت توسعه فن افزار توسنشرح رویداد:


پیرو اطلاعیه شرکت در مناقصه ( به شماره ۱۰۹۷۰۸۴ )و طی نامه شماره ۱۳۲۱۶/ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ شرکت به پرداخت ملت، شرکت توسعه فن افزار توسن برنده مناقصه اعلام گردیده است. لازم به ذکر است موضوع مناقصه ۷۰،۰۰۰ پایانه فروشگاهی(POS) سیار و ۳۰،۰۰۰ پایانه فروشگاهی(POS) ثابت بود، که فن افزار برنده مناقصه در بخش پایانه فروشگاهی(POS) سیار می باشد. دامنه قیمتی برای هر دستگاه با محاسبه ارزش افزوده بین۴۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال تا ۵۱.۷۷۵.۰۰۰ ریال می باشد. لذا به اطلاع سهامداران محترم می رساند به محض انعقاد قرارداد فیمابین، آثار سود و زیانی آن دراین سامانه منتشر خواهد گردید.
۱۴۰۲-۰۸-۱۷ ۰۶:۰۹:۵۰ (۱۱۰۳۰۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0