بورس۲۴
1400/10/27
12:05
تحقق سود عالی ۲۲۹ ریالی در بانک ملت و رشد قابل توجه درآمدها

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، بانک ملت گزارش در عملکرد ۹ ماهه منتهی به آذر سال جاری ۲۲۹ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.

تحقق سود عالی 229 ریالی در بانک ملت و رشد قابل توجه درآمدها

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک ملت گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به آذر سال جاری را منتشر نمود. مطابق با این گزارش این بانک در مدت زمان یاد شده ۲۲۹ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری رشد ۷۰ درصدی داشته و به ۲۱.۰۰۷ میلیارد تومان رسید. هم چنین خالص درآمد کارمزد رشد ۱۱۸ درصدی داشته و به این ترتیب جمع درآمدهای عملیاتی بانک ملت به ۲۴.۸۰۷ میلیارد تومان رسید.

وبملت
انتهای خبر

0
0