نوآوران امین
1400/09/03
10:37
شهد ایران (#غشهد) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ✅افزایش ۱۶۷.۶۴ درصدی فروش آ...

شهد ایران (#غشهد)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۱۶۷.۶۴ درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۹۰.۲۸ درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با آبان ۱۳۹۹


✅رشد ۶۴.۸۲ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0