همفکران
1401/02/31
16:37
#مجمع #دکیمی 📌به گزارش همفکران در ادامه مجمع عمومی عادی سالانه کیمی‌دارو گفته شد… ✅افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته در جریان است و در صورتی ...

#مجمع


#دکیمی📌به گزارش همفکران در ادامه مجمع عمومی عادی سالانه کیمی‌دارو گفته شد…✅افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته در جریان است و در صورتی که قطعی شود شرکت از مالیات معاف می‌شود.✅تنها شرکتی بودیم که بیشترین ارز ترجیحی را گرفتیم و ۱۵ میلیون دلار ارز ترجیحی گرفتیم که تاثیر بسزایی در عملکرد شرکت داشت.✅در انتهای مجمع شرکت دکیمی نیز ۱۹۷ مطرح شد: میلیارد تومان سود انباشته شرکت است. که از این مبلغ ۴۲.۴ میلیارد تومان بابت سود انباشته در نظر گرفته شده است. از حدود ۱۵۱ میلیارد تومان باقی مانده ۱۰۵.۹ میلیارد تومان برای تقسیم در نظر گرفته شده است. از ۲۶۲۵ ریال به ازای هر سهم ۱۸۴۰ ریال تقسیم سود شده است.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0