کدال۳۶۰
1401/01/31
10:04
#وسخراش #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/2...

#وسخراش


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسخراش با سرمایه ثبت شده ۶۸,۵۸۴,۹۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۷۸۲,۵۱۲ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۸,۸۷۴,۶۳۷ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۱٪ به مبلغ ۷۶,۱۳۲,۰۹۱ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۱۰:۰۵:۱۲ (۸۷۲۶۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0