حسین زمانی
1399/08/28
02:24
شپنا روزانه:در صورت شکست ترند نزولی،مسیر جدیدی بعداز اصلاح بازگشتی از مسیر فیبو62 میتوان متصور بود.

شپنا روزانه:در صورت شکست ترند نزولی،مسیر جدیدی بعداز اصلاح بازگشتی از مسیر فیبو۶۲ میتوان متصور بود.

انتهای خبر

0
0