سیگنال طلایی
1399/08/26
11:36
شدوص اگر این حجم سهم هایی که روز های قبل معامله شده نگه داری بشه و عرضه نشه منتظر حرکت شارپ باشید

شدوص اگر این حجم سهم هایی که روز های قبل معامله شده نگه داری بشه و عرضه نشه منتظر حرکت شارپ باشید


انتهای خبر

0
0