بورس پرس
1401/02/18
09:08
مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶ و ۱۵ درصدی دو شرکت بورسی صادر شد

دو شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶ و ۱۵ درصدی را از محل سود انباشته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، دو شرکت بوتان و سرمایه گذاری مسکن مجوز افزایش سرمایه ۲۵۶ و ۱۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.


براین اساس، "لبوتان" سرمایه فعلی را از ۷۰.۱ به ۲۵۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف ا صلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد می شود.


همچنین سرمایه فعلی "ثمسکن" از ۵۵۰ به ۶۳۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام




انتهای خبر

0
0