بورس۲۴
1400/11/17
15:19
بازارگردانی نماد معاملاتی «رماس۱» آغاز شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بازارگردانی در نماد معاملاتی «رماس۱» قابل معامله در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس ایران با استفاده از روش مبتنی بر حراج، از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۹ آغاز می شود.

بازارگردانی نماد معاملاتی «رماس1» آغاز شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بازارگردانی در نماد معاملاتی «رماس۱» قابل معامله در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس ایران با استفاده از روش مبتنی بر حراج، از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۹ آغاز می شود.رماس
انتهای خبر

0
0