پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
13:53
احمد خاتمی: 🔹هم جنگ های پیامبر در مسیر عزت بوده هم نرمش های قهرمانانه ایشان؛ برای همین هرگونه مذاکره با آمریکا ممنوع است! جزئیات در👇👇 entekhab.ir/...

احمد خاتمی:


🔹هم جنگ های پیامبر در مسیر عزت بوده هم نرمش های قهرمانانه ایشان؛ برای همین هرگونه مذاکره با آمریکا ممنوع است!جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۸P


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0