خاتم

صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت

1402/09/06 09:12:39
پایانی:18,504
(0.06%)
آخرین:18,504
(0.06%)

تعداد معاملات:3
حجم:64,175
ارزش معاملات:1.18B
حجم مبنا:1
16,64320,341
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
54,944,905
18,504
18,506
5,098,9206
11,000,000
18,503
18,507
1,000,0001
11,000,000
18,502
18,508
1,000,0001
9,080(14%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
64,175(100%)
2(100%)
55,095(86%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,008,160 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.14سرانه فروش حقیقی: 593,747,100 تومانقدرت فروش حقیقی: 7.07
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -