خاتم

صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت

1401/05/22 01:11:16
پایانی:14,083
(0.06%)
آخرین:14,085
(0.07%)

تعداد معاملات:257
حجم:14.37M
ارزش معاملات:202B
حجم مبنا:1
12,66715,481
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,650
14,084
14,085
4,950,00051
515,001,000
14,083
14,086
1,000,00010
101,000,000
14,082
14,087
1,000,00010
1,494,088(10%)
36(95%)
حجمحقیقیتعداد
1,416,201(10%)
54(96%)
12,881,937(90%)
2(5%)
حجمحقوقیتعداد
12,959,824(90%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 584,478,925 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.58سرانه فروش حقیقی: 369,339,975 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.63
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -