خاتم

صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت

1401/04/04 14:34:17
پایانی:13,762
(0.1%)
آخرین:13,762
(0.1%)

تعداد معاملات:325
حجم:9.83M
ارزش معاملات:135B
حجم مبنا:1
12,37415,122
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,079
13,761
13,762
5,194,85052
484,755,546
13,760
13,763
1,000,00010
101,000,000
13,759
13,764
1,000,00010
8,186,284(83%)
73(97%)
حجمحقیقیتعداد
1,725,588(18%)
51(96%)
1,644,454(17%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
8,105,150(82%)
2(4%)
سرانه خرید حقیقی: 1,543,282,745 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.31سرانه فروش حقیقی: 465,638,079 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.30
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -