کدال۳۶۰
1400/03/04
12:04
#شکربن #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪️ شرکت کربن ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 معادل 973,878 میلیون ریال از ...

#شکربن


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪️ شرکت کربن ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ معادل ۹۷۳,۸۷۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۸۰٪ افزایش داشته است.▪️«شکربن» با سرمایه ثبت شده ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۵۹۷,۴۰۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۲:۰۴:۵۳ (۷۴۹۵۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0