خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/12/08
21:20
شرکت توسعه صنایع بهشهر | #وبشهر | 📆 1400/12/08 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 10,613 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 5,700 ♦️قیمت ب...

شرکت توسعه صنایع بهشهر | #وبشهر |📆 ۱۴۰۰/۱۲/۰۸🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۱۰,۶۱۳🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۵,۷۰۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۵۴➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0