وارن بافت
1401/02/24
11:40
#فاذر تشریف‌فرمایی و بازدید استاندار محترم استان‌مرکزی جناب آقای دکتر مخلص‌الائمه، معاون محترم اقتصادی ایشان جناب آقای دکتر میرزاخانی و فرماندار م...

#فاذر


تشریف‌فرمایی و بازدید استاندار محترم استان‌مرکزی جناب آقای دکتر مخلص‌الائمه، معاون محترم اقتصادی ایشان جناب آقای دکتر میرزاخانی و فرماندار محترم کلانشهر اراک جناب آقای دکتر هادی و هیات همراه از خطوط تولید کارخانه شرکت صنایع آذرآب و برگزاری نشست در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ با حضور مدیرعامل، مدیر کارخانه، معاونین و شورای‌اسلامی‌کار.


روابط عمومی و صنعتی


شرکت صنایع آذرآبانتهای خبر

0
0