کانال کدال
1400/03/20
11:39
📊 نماد : چافست 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه و طرح توجیهی پروژه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 🏭 ...

📊 نماد : چافست📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه و طرح توجیهی پروژه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱🏭 شرکت: افست✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - افزایش سرمایه و طرح توجیهی پروژه- گروه ب📋شرح رویداد: افزایش سرمایه و طرح توجیهی پروژه
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #چافست


#افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۱:۱۹:۱۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔دانلود
انتهای خبر

0
0