کانال کدال
1400/03/02
07:56
‍ 📊نماد: سرچشمه 📑موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/02/31 🏭شرکت: سرمايه گذاري مس سرچشمه ⭕️ بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری های ان...

📊نماد : سرچشمه📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱🏭شرکت: سرمایه گذاری مس سرچشمه⭕️ بهای تمام شده جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره برابر با ۹,۱۳۴,۵۶۳ میلیون ریال بوده است.🔹 میزان سرمایه گذاری های خارج از بورس انتهای دوره برابر با ۵,۸۸۵,۰۴۵ میلیون ریال می باشد که ۶۵ درصد از کل سرمایه گذاری ها را در بر می گیرد.▪️بیشترین میزان سرمایه گذاری خارج از بورس در اردیبهشت ماه سرمایه گذاریها می باشد.🔸میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در انتهای دوره برابر با ۳,۲۴۹,۵۱۸ میلیون ریال می باشد که ۳۵ درصد از کل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.▫️بیشترین میزان سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس در ماه اردیبهشت فلزات اساسی می باشد.▫️ارزش بازار سرمایه گذاری هایی که پذیرفته شده در بورس هستند برابر با ۳,۲۴۴,۱۳۰ میلیون ریال می باشد و نسبت به بهای تمام شده خود در انتهای دوره ۰.۲ درصد کمتر می باشد.✅ میزان جمع سرمایه گذاری های انتهای دوره اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه امسال تغییر چندانی نداشته است.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #سرچشمه


#فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۰۷:۴۴:۵۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0