آواتحلیل
1400/03/03
10:49
#بررسی_گزارش_کدال #شدوص ✅ شرکت دوده صنعتی پارس در اردیبهشت به مبلغ فروش بیش از 70 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه فروردین 50%، نسبت به دوره...

#بررسی_گزارش_کدال #شدوص✅ شرکت دوده صنعتی پارس در اردیبهشت به مبلغ فروش بیش از ۷۰ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه فروردین ۵۰٪، نسبت به دوره مشابه گذشته ۲۲۰٪ و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدودا ۱۵۰٪ افزایش نشان می دهد.✅ شدوص در اردیبهشت بیش از ۳ هزار تن دوده به فروش رساند. مقدار فروش شرکت نسبت به فروردین ۵۰٪، نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۲۵٪ و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدودا ۴۰٪ افزایش یافت.✅ نرخ فروش دوده در اردیبهشت با حدود ۲.۵٪ افزایش نسبت به فروردین به تقریبا ۲۳ میلیون تومان به ازای هر تن رسید.📉 قیمت پایانی سهم ۲۱۵۰ تومان می باشد و در یک ماه اخیر ۲۰٪ کاهش ارزش داشته است.انتهای خبر

0
0