کدال۳۶۰
1401/02/21
12:53
#وهامون گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت سرمایه گذاری هامون صبا با فایل های پی...

#وهامون


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۱۲:۵۴:۴۲ (۸۷۹۲۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0