کانال کدال
1400/08/25
22:53
📊 نماد: آ س پ 📑 موضوع: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: آ.س.پ 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖...

📊 نماد: آ س پ 📑 موضوع: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت: آ.س.پ📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #آ س پ #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0