تارگت بورس
1400/09/05
22:34
#حآفرین اگر سهم را در سبد دارید پله دوم خرید محدوده 520 تکمیل شود

#حآفرین اگر سهم را در سبد دارید پله دوم خرید محدوده ۵۲۰ تکمیل شودانتهای خبر

0
0