کدال۳۶۰
1401/02/26
15:59
#شمواد توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 881448 مورخ 1401/02/25 شرکت فرابورس ایران مبنی بر پاسخ در خصوص اف...

#شمواد


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۸۸۱۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ شرکت فرابورس ایران مبنی بر پاسخ در خصوص افزایش سرمایه به استحضار می رساند مطابق پاسخ نامه به شرح فایل ضمیمه
۱۴۰۱-۰۲-۲۶ ۱۵:۵۹:۵۱ (۸۸۲۱۵۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0