کدال۳۶۰
1400/03/02
09:14
#وایران خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت لیزینگ ایرانیان 🔹 تاریخ جلسه: ساعت 10:00 مورخ 1400/02/28 1...

#وایران


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت لیزینگ ایرانیان🔹 تاریخ جلسه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۰۹:۱۴:۵۸ (۷۴۷۸۶۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0