کدال۳۶۰
1401/03/25
15:40
#شفا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری شفادارو ▪️ شرکت سرمایه گذاری شفادارو در دوره 12 ماهه منتهی به 1...

#شفا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری شفادارو▪️ شرکت سرمایه گذاری شفادارو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۳۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱,۶۸۰ ریال سود محقق کرده است.▪️ «شفا» با سرمایه ثبت شده ۲,۷۱۲,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۵۵۵,۸۷۶ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۵:۴۰:۱۹ (۸۹۵۸۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0