نوآوران امین
1401/01/08
09:35
تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد (#قشیر) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاه...

تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد (#قشیر)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۰۰) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۱۰۰) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۱۰۷.۸۵ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0