اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/03/04
13:13
✅ «پردیس» افزایش سرمایه را تصویب کرد هیأت مدیره سرمایه گذاری پردیس افزایش سرمایه ١۴٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی...

✅ «پردیس» افزایش سرمایه را تصویب کردهیات مدیره سرمایه گذاری پردیس افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0