کدال۳۶۰
1400/03/03
17:19
#بکهنوج ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولید برق ماه تاب کهنوج #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/10/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/02/28 ساعت 10:00 🔹 سرما...

#بکهنوج


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه تولید برق ماه تاب کهنوج #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۲۰۲🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۵,۰۰۹,۲۶۲ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۷:۱۹:۴۷ (۷۵۰۳۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0