بورس۲۴
1402/08/13
10:46
شستان و ستاره خلیج فارس کی وارد بورس می شوند؟

آخرین وضعیت عرضه ستاره خلیج فارس اعلام شد. این پالایشگاه فعلا در مرحله پذیرش است. شستان بازوی اجرایی ساتا هم به زودی درج می‌شود.

بورس۲۴ : آخرین وضعیت عرضه ستاره خلیج فارس اعلام شد . این پالایشگاه فعلا در مرحله پذیرش است. شستان بازوی اجرایی ساتا هم به زودی درج می‌شود.


محمد امین قهرمانی، معاونت ناشران و اعضا شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص آخرین روند پذیرش شرکت های بورسی به خبرنگار بورس۲۴ گفت: به طور کلی فرآیند پذیرش اینگونه است ‌که یک شرکت درخواست می‌دهد، اگر شرایط اولیه را داشت در فرآیند پذیرش قرار می‌گیرد و در صورت ارائه مستندات لازم به هیئت پذیرش و موافقت آن، شرکت پذیرش می‌شود.


وی افزود: پس از انجام تمام مراحل، با موافقت سازمان بلافاصله نماد شرکت را درج می‌کنیم. به طور کلی شرکت در جریان پذیرش یعنی هنوز به هیئت پذیرش نرفته است. شرکت در جریان هنوز درج نشده است. در نتیجه شرکت بورس نمی تواند به طور دقیق در خصوص پذیرش و یا درج شرکت ها تا زمانی که مراحل به طور کامل انجام نشده، اظهار نظر کند.


شستان به زودی در فهرست نمادهای بورسی


وی در پاسخ به این سوال که پذیرش شستان بازوی اجرایی ساتا در چه مرحله‌ای است؟ گفت: پذیرش این شرکت انجام شده و در حال حاضر در مرحله درج است. هیات پذیرش درخواست اقداماتی از شرکت داشت که در حال انجام است. نماد شرکت تا یک ماه آینده در فهرست نمادهای بازار دوم بورس تهران درج خواهد شد.


از عرضه ستاره خلیج فارس چه خبر؟


قهرمانی در خصوص عرضه ستاره خلیج فارس گفت: این شرکت هنوز پذیرش هم نشده و شرکت موضوعات داخلی دارد که باید این موارد را حل و فصل کند و پس از آماده سازی مستندات در هیات پذیرش مطرح خواهد شد که پروسه زمان بری خواهد بود.


انتهای خبر

0
0