کارگزاری آبان
1399/08/25
13:12
📊#دبالک اطلاعیه 99/08/25 *توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک* تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده روز یکشنبه مورخ 1399/08/25 برگزار...

📊#دبالک


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۵


*تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک*


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


مجمع عمومی فوق العاده روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید
انتهای خبر

0
0