اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/03/02
08:42
✅ بیمه نوین از ١٢ماهه خود گزارش داد شرکت بیمه نوین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۵۴۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۵٩٠ درص...

✅ بیمه نوین از ۱۲ماهه خود گزارش دادشرکت بیمه نوین در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای هر سهم ۱۵۴۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ۵۹۰ درصدی داشته است.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0