کدال۳۶۰
1400/03/03
11:44
#اعتلا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/09/30 شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با ...

#اعتلا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۱:۴۴:۵۱ (۷۵۰۱۱۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0