محسن حسنلو
1399/08/25
10:23
#امین ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۴۵ روز ✳️ دوره گردش کالا ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۳۵۹ روز ✳️ چرخه وجه نقد منفی ✳️ نسبت تسهی...

#امین✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۴۵ روز✳️ دوره گردش کالا✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۳۵۹ روز✳️ چرخه وجه نقد منفی✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری صفر درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0