امین

تامین سرمایه امین

1402/09/15 11:02:11
پایانی:5,520
(-0.18%)
آخرین:5,450
(-1.44%)

تعداد معاملات:616
حجم:2.39M
ارزش معاملات:13.2B
حجم مبنا:7.2M
5,2605,800
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
49,633
5,450
5,470
5,7543
21109,434
5,440
5,480
5,7835
633,815
5,430
5,490
6,5088
1,923,661(77%)
115(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,484,409(100%)
309(100%)
561,000(23%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
252(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,335,728 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.08سرانه فروش حقیقی: 44,381,675 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.48
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3403,2703,9404,750-
حمایت24,7504,7154,1635,773-
حمایت16,0205,9504,3866,40621,550
P7,4307,3957,4307,430-
مقاومت18,7008,63010,1938,45321,890
مقاومت210,11010,07510,4169,086-
مقاومت311,38011,31010,64010,110-


آخرین اخبار امین

نمایش اخبار قدیمی‌تر