کدال۳۶۰
1400/03/03
18:34
#وگستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ▪️ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان...

#وگستر


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
▪️ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۴,۹۰۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴۸٪ افزایش داشته است.▪️ «وگستر» با سرمایه ثبت شده ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱,۹۵۹,۸۳۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۸:۳۴:۵۷ (۷۵۰۴۲۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0