بورس۲۴
1402/09/07
15:35
"کحافظ" از فروش ۸ ماهه گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی حافظ در مدت ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۹۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی حافظ در مدت ۸ ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۹۹ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد که از این مبلغ ۱۴۳ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۸ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است.

کحافظکحافظ
انتهای خبر

0
0