بااقتصاد
1400/06/27
12:55
رشد ۴۴ درصدی حجم معاملات آتی بورس کالا

در جریان معاملات هفته گذشته ۲۱۶ هزار و ۱۲۷ قرارداد آتی زعفران نگین بر پایه سه دوره تحویل شهریور، آبان و دی ماه امسال در حالی منعقد شد که ارزش حدود ۳۸۷۶ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریالی در بازار مشتقه بورس کالا به ثبت رسید؛ با ثبت این آمار، ۹۳ درصد حجم و ۸۶ درصد از ارزش کل معاملات این هفته در اختیار زعفران نگین قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در هفته منتهی به ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ در بازار مشتقه بورس کالای ایران ۲۳۲ هزار و ۴۲۶ قرارداد آتی بر پایه دارایی های زعفران نگین و پوشال، پسته، زیره سبز، نقره و صندوق طلا منعقد شد و ارزش ۴۵۰۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون ریالی را در پی داشت؛ حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته قبل تر به ترتیب ۴۴ درصد و ۷۳ درصدی رشد داشته است.


در جریان معاملات هفته گذشته ۲۱۶ هزار و ۱۲۷ قرارداد آتی زعفران نگین بر پایه سه دوره تحویل شهریور، آبان و دی ماه امسال در حالی منعقد شد که ارزش حدود ۳۸۷۶ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریالی در بازار مشتقه بورس کالا به ثبت رسید؛ با ثبت این آمار، ۹۳ درصد حجم و ۸۶ درصد از ارزش کل معاملات این هفته در اختیار زعفران نگین قرار گرفت.


انعقاد ۴۶۸۷ قرارداد آتی زعفران پوشال نیز ارزش ۵۹ میلیارد و میلیون ۷۳۹ ریالی را در دو سررسید شهریور و آبان ماه در پی داشت.


معامله گران ۷۰۲۲ قرارداد آتی نقره را نیز برای تحویل در دو سررسید مهر و آبان ماه در حالی منعقد کردند که ارزش بیش از ۱۵۶ میلیارد ریالی را به ثبت رساندند. این حجم قرارداد آتی پس از حجم قراردادهای آتی زعفران نگین بالاترین رقم در کل بازار بود.


انعقاد ۴۵۶۶ قرارداد آتی صندوق طلای در سه سررسید مهر، آبان و آذر ماه امسال نیز ارزش ۴۰۵ میلیارد و ۸۳۳ میلیون ریالی را رقم زد تا این دارایی پایه از نظر ارزش معاملات در رتبه دوم بازار قرار گیرد.


۲۱ قرارداد آتی زیره سبز تحویل مهر ماه سال جاری نیز به ارزش نزدیک به ۱.۷ میلیارد ریال در بازار منعقد شد.


در جریان معاملات هفته گذشته، ۳ قرارداد آتی پسته سررسید مهر ماه امسال منعقد شد تا ارزش نزدیک به ۵۷۰ میلیون ریالی در بازار ثبت شود.


27200
انتهای خبر

0
0