طلا

صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس

1402/03/19 18:04:54
پایانی:192,353
(-2.9%)
آخرین:191,223
(-3.47%)

تعداد معاملات:8,215
حجم:6.18M
ارزش معاملات:1,189B
حجم مبنا:1
178,289217,907
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
6799
191,200
191,223
1,4882
2127
191,191
191,300
8,7832
2221
191,180
191,450
4,9001
2,673,014(43%)
3,120(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,628,769(91%)
1,437(100%)
3,511,309(57%)
11(0%)
حجمحقوقیتعداد
555,554(9%)
5(0%)
سرانه خرید حقیقی: 164,795,596 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.22سرانه فروش حقیقی: 753,452,055 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.57
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -