طلا

صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس

1401/05/21 13:06:55
پایانی:102,879
(-1.02%)
آخرین:103,131
(-0.78%)

تعداد معاملات:1,617
حجم:1.6M
ارزش معاملات:165B
حجم مبنا:1
93,555114,343
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1193
103,130
103,131
2101
3206
103,120
103,200
3551
27,003
103,110
103,247
951
1,059,333(99%)
545(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,016,268(95%)
337(100%)
10,100(1%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
53,165(5%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 199,969,026 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 310,245,209 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.55
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -