اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/08/28
08:17
#سفارس به نظر می رسد یک پنجگانه الیوتی نزولی را تکمیل کرده است. با توجه به وقوع واگرایی مثبت در RSI یک حرکت اصلاحی رو به بالا را تجربه خواهد کرد. ک...

#سفارس


به نظر می رسد یک پنجگانه الیوتی نزولی را تکمیل کرده است.


با توجه به وقوع واگرایی مثبت در RSI یک حرکت اصلاحی رو به بالا را تجربه خواهد کرد.


کراس میانگین متحرک های نمایی ۹ و ۲۶ روزه نیز انجام خواهد شد.


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0