بورس۲۴
1400/09/17
17:24
«برکت» افزایش سرمایه را تصویب کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیات مدیره شرکت گروه دارویی برکت افزایش سرمایه ۱۷ درصدی این شرکت از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.

انتهای خبر

0
0